Fogtömések

Az egészséges fog megtartását szem előtt tartva elsődleges feladatunk a megelőzés vagyis a dentálhigiéniai beavatkozások rendszeres elvégzése. Amennyiben mégis kialakul a fogszuvasodás célunk a beteg fog megtartása minden erre alkalmas eszközzel minimálinvazív technikával!

A lyukas fogakat fogtöméssel, inlay /betét/ segítségével, gyökérkezeléssel vagy fogkoronával készült pótlással tarthatjuk meg a szuvasodás helyétől, méretétől, mélységétől függően.

 

Miért állítsuk helyre a fogakat?

Hogy helyreállítsuk a fog funkcióját, a rágást, a beszédet és esztétikát.
Hogy megakadályozzuk a preventív fogászati beavatkozásokra nem reagáló aktív károsodás tovaterjedését.
Hogy megőrizzük a fogbél életképességét.
Hogy helyreállítsuk az esztétikus külsőt.

 

Fogtömések:

Napjainkban a tömések számára kialakított üreg mérete megváltozott a korábbi elvekhez viszonyítva. Munkánk során minimalinvazív technikát alkalmazunk, célunk, hogy minél kisebb fogállományt áldozzunk fel a tömés elkészítésekor. Az üreg kialakítását elsősorban a szuvas elváltozás alakja és a tömés anyaga szabja meg.

 

Tömések anyagai

Amalgám

A fogászati amalgám egy ötvözet, melynek összetevői között higany, ezüst, ón, réz, czink található megfelelő arányban. A fogászati amalgám először plasztikus anyag, melyet a megmunkálhatósági időn belül kell a cavitasba juttatni és tömöríteni.

Az elmúlt években számtalan kutatás, cikk, írás, könyv jelent meg az amalgám előnyeit és hátrányait körbejárva, érvelve az amalgám mellett és ellen. Tudjuk, hogy higany tartalma miatt egy kevés higany felszívódhat a szájüregből és ott hátrányos tüneteket okozhat. Ennek mennyisége azonban nagyon kicsi és tudományos kísérletekkel a mai napig nem sikerült igazolni, hogy káros hatást vált ki a szervezetben.

Manapság a modern fogászati tömőanyagok kiszorítják az amalgám töméseket, ezért jó tudnunk, hogy milyen elvekhez tartsuk magunkat:

  1. Ha betegünk új fogszuvasodása miatti kezelésre érkezik hozzánk, már csak esztétikus tömést készítünk, nem használunk amalgám tömést.
  2. Ha meglévő amalgám tömése és a fog között másodlagos szuvasodás keletkezett,mert a tömés széli záródása elégtelenné vált, akkor is kizárólag esztétikus töméssel korrigáljuk a helyzetet. Tudnunk kell, hogy a másodlagos szuvasodás lefelé terjed és és érzékenységet okoz, majd később fájdalmat ami gyökérkezeléshez vezet.
  3. Ha csupán esztétikai okból szeretné régi amalgám töméseinek cseréjét, természetesenaz is abszolút indokolt, így is biztonsággal megelőzhető a másodlagos szuvasodás kialakulása.

 

Esztétikus tömések

Az esztétikus tömések modern, európai minőségű, fogszínű tömőanyagok segítségével elkészített rekonstrukciók.

Az esztétikus tömések elkészítése során arra törekszünk, hogy a foggal megegyező színű tömőanyagot válasszunk és így készítsük el a fogtömést, hogy a fog eredeti formáját, annak csücskeit és barázdáit is rekonstruáljuk.Fontos feladatunk ez annak érdekében, hogy tökéletes legyen a fogsorok zárása (occlúzió) a száj összecsukott állapotában.

A korszerű esztétikus tömőanyagok az üreg (cavitas) falához vannak ragasztva, jó a tömések széli záródása, így nem alakulnak ki az amalgám tömésekhez hasonlóan a rossz széli záródás miatti másodlagos szuvasodások.

Az esztétikus tömések kialakítását helyi érzéstelenítésben végezzük. A gyakran használt Lidocain helyett Ultracaint injekciót használunk, mely teljes érzéstelenséget biztosít és nagyon ritkán okoz allergiás reakciót.

A tömés kialakításakor a szuvas szöveteket eltávolítjuk és minimalinvazív technikát alkalmazunk, vagyis a szuvasodás mértékétől függően a lehető legtöbb fogszövetet megtartjuk.

Az üreg kialakítása után kötőanyagot ún.bondot juttatunk az üregbe, mely szoros kötést képez a foganyag és a rákerülő tömés között.

A fog színével azonos tömőnanyagot ezután rétegezetten visszük az üregbe, melyet rétegenként polimerizációs lámpával világítunk meg. A polimerizációs lámpa fényének hatására a tömőanyag megköt. Az anatómiai forma visszaadása érdekében precízen kialakítjuk a csücsköket és barázdákat. A kész felszínt polírozzuk, így sima felszínt nyerünk.
 

Az elkészült rekonstrukció erős, tartós, esztétikus!

 

Inlay (betét vagy ragasztott tömés)

Az inlay fogtechnikai laboratóriumban készített szilárd tömés, mely a nagyméretű hiányzó fogszövetet pótolja. Orvosaink ragasztással rögzítik a fogakhoz így biztosítva annak anatómiai formáját és funkcióját.

Nagyon jó megoldást kínál örlő fogak nagy kiterjedésű szuvasodása esetén, illetve régi nagy amalgám tömések cseréje során. A betétek kopásállóak, nem törnek és nem színeződnek el. Élettartamuk többszöröse a hagyományos töméseknek.Arandent Online időpontfoglalás