Fogpótlások

 

Vannak helyzetek amikor a fogak funkciói töméssel már nem pótolhatók, ilyenkor más megoldást kell keresnünk. A lehetőségekhez mérten a fogorvos igyekszik elsősorban rögzített fogpótlásokat készíteni, hogy kényelmesebb legyen a rágás, de vannak esetek amikor ez nem lehetséges és kivehető pótlást kell választanunk.

 

 

Rögzített pótlások

A rögzített pótlások esztétikus, élethű, önfeledt mosollyal ajándékozzák meg pácienseinket. Lehetnek fogkoronák, hidak, implantátumok.

 

Fogászati korona és híd.

A fogkorona olyan fogászati restaurációs megoldás, amely teljes egészében beborítja a természetes fog fogkoronai részét, védi azt a töréstől, nem színeződik el és tartós eredményt kínál. 

A híd a hiányzó fogak pótlására szolgáló másik megoldás, amikor a koronák a hiányt határoló fogakra kerülnek. A hiányt határoló fogakra elhelyezett koronákat pillér koronáknak nevezzük.

A tervezett pótlás készülhet  kerámiából, fém kerámiából, fémből(arany,nikkelmentes ötvözetek), kompozit anyagokból, prés kerámiából, és ami korunk egyik legkorszerűbb anyaga, cirkóniumból (ZrO2). A cirkónium egy fehér fémmentes anyag, melyre készült korona tökéletesen esztétikus és szépen visszaadja  a fog természetes színét és transzparenciáját.

Fogkoronát és hidat készítünk implantáció után is. Ilyenkor a csontba helyezett implantátumba csavarral rögzítjük a felépítményt, amely egy lecsiszolt fogcsonkhoz hasonlít, és ez a csonk képezi a fogkorona alapját vagy a híd pillérjét.

A fogkorona és híd legfontosabb szerepe a fog funkciójának helyreállítása, ez alatt  esztétikai (szín, forma,helyzet), hangképző (fonatio) és rágó (masticatio) funkciót értjük.

A fogak mérete, hiánya, sérülése, színe miatt jelentkező esztétikai problémák akár lelki gondokat is okozhat a páciensnek. A rögzített pótlások ennek megoldására vannak, melyek akár az eredeti formáját is képesek visszaadni a fognak, amennyiben a páciens rendelkezik olyan fényképpel, melyen látható az érintett fog, vagy tanulmányi minta van a birtokunkban a sérülés vagy elváltozás előtti időszakból.

A pótlások elmulasztása esetén a hiányt határoló fogak eldőlnek, elvándorolnak minek következtében tisztításuk nehézkessé válik, elszuvasodhatnak, fogínytasak és csonttasak képződhet, ami a fog korai elvesztését eredményezheti.

 


A fogkorona készítése

 

Betegvizsgálat

A páciens általános egészségi állapotának felmérése és a szájvizsgálat alkalmával meghatározzuk a pontos kórismét (diagnózist). A panoráma röntgen (OP) illetve a kis fogászati röntgen, mint képalkotó módszer nagyon fontos információkat ad a fogak és a csontozat állapotáról, segítségével a panaszmentes kóros elváltozásokról is tudomást szerzünk és kezelni tudjuk, mielőtt a fogkorona vagy híd beragasztásra kerül.A tanulmányi minta elkészítése többlet információt ad a meglévő fogak helyzetéről, viszonyáról és pontosabb lehetőséget biztosít a pontos kezelési terv elkészítéséhez.


Fogak előkészítése a lenyomatvételhez

A csiszolandó fogakról alginát típusú anyaggal lenyomatot veszünk, aminek segítségével ideiglenes koronát készítünk a csonk védelem érdekében a kezelés idejére Az ideiglenes koronákat egy erre hívatott ideiglenes ragasztó anyaggal rögzítjük a használhatóság érdekében.
Az érintett fogakat helyi érzéstelenítésben vízhűtés alatt lecsiszoljuk a szükséges méretre és formára. A preparálás során fontos a fogbél és a lágyrészek védelme ezért megfelelő technikára van szükség a beavatkozás során.


Lenyomatvétel

Az előkészített csonkokat egy vagy kétfázisú lenyomatvételi módszerrel lenyomatozzuk.Az egyfázisú lenyomatvétel úgy készül, hogy az alap lenyomat anyagot és a hígan folyó precíziós anyagot egyidejűleg a lenyomatkanállal az előpreparált fogakra helyezzük. A kétfázisú módszer a fent említett anyagok két időben történő alkalmazását jelenti. Minden alkalommal mindkét fogívről lenyomat készül.A lenyomat vételt követően viasszal vagy az erre speciálisan gyártott anyaggal rögzítjük az állcsontok viszonyát. 


A fog színének meghatározása

 A szín meghatározás egy fogszín skála segítségével történik a páciens bevonásával. Ez a mozzanat rendkívül fontos az esztétika visszaállításának szempontjából.A lenyomatokat a megfelelő utasításokkal együtt a laboratóriumba küldjük.


A fogkorona vázpróbája 

Egy-két nap után a páciens egy újabb megbeszélt időpontban ellátogat a rendelőbe ahol a korona leplezetlen vázát a csonkokra próbáljuk és ellenőrizzük a széli záródást és a térbéli viszonyokat a szomszédos fogakkal. A váz behelyezése után újra rögzítjük a fogív illetve álcsont viszonyokat és a megfelelő utasítások mellett visszaküldjük a laboratóriumba, hogy a kiválasztott színű kerámialeplezés rákerüljön a vázra. A vázra égetéssel kerül fel a kerámiaborítás, amelyet nyers, színében matt fázisában szükség esetén újra lepróbálhatunk. Ilyenkor a korona formája és mérete már a végleges ezért ideális lehetőség a végleges egyeztetésre úgy a pácienssel, mint a fogászati laboratóriummal.


A fogkorona rögzítése

Az elkészült fogkoronát a bepróbálás után amennyiben a széli záródás és a kontaktpontok tökéletesek egy speciális cementel a helyére ragasszuk, majd tanáccsal látjuk el a pácienst a fogkorona használatára illetve tisztítására vonatkozóan.

 
A hidak elkészítésének fázisai megegyeznek a fogkorona készítésével.

Az implantátum a hiányzó fogak pótlásának másik lehetősége, melyről részleteiben külön menüpontunkban olvashat.

 


Kivehető pótlások

Készülhetnek fémkerámiából és fémmentes cirkónium-kerámiából igény szerint.

 

A kivehető pótlások akkor készülnek, amikor nincs elegendő fog a pótlás rögzítéséhez, híd megtartásáshoz és implantáció sem végezhető.

Kivehető pótlásokban is van modern eljárás. Ez az úgynevezett kombinált fogpótlás, amikor a kivehető rész valamilyen a fogsor alatt elrejtett apró finommechanikai rögzítővel kapcsolódik a megmaradt fogakra készült koronákhoz.Arandent Online időpontfoglalás