Adatvédelmi nyilatkozat

Szerzői jog
Az AranDent Kft. weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, logók, grafikák, illetve azok elrendezése az AranDent tulajdonát képezik, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az AranDent kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Személyes adatok védelme
Az AranDent számára kiemelt fontosságú cél a felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Az AranDent az adatvédelmi törvény vonatkozó hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli a felhasználók személyes adatait. A weboldalon az AranDent rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes információt a felhasználó a weboldal használatával kifejezetten és önként ad meg. Az AranDent nem vállal felelősséget a weboldal használói által megadott adatok pontatlanságáért vagy hiányosságáért. Az AranDent megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy gondoskodjon a megadott személyes adatok védelméről.
Az Ön által megadott személyes adatokat online időpont foglalás céljából és abból a célból kezeljük, hogy saját ajánlatainkat el tudjuk Önnek juttatni. Nyilvántartásunkból bármikor kérheti adatai törlését, írásban vagy telefonon elérhetőségeinken.

Információk
A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek bármikor módosulhatnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az AranDent felelősséget nem vállal.

Kárfelelősség kizárása
Az AranDent minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon közzétett információk pontosak és naprakészek legyenek, mindazonáltal az AranDent semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel.
Az AranDent nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

A Weboldal feltételeinek és kikötéseinek elfogadása
A jelen weboldal használatával az oldal látogatója a jelen rendelkezéseket korlátozás nélkül elfogadja. Amennyiben a weboldal látogatója a jelen rendelkezésekkel részben vagy egészben nem ért egyet, úgy jogosult a weboldal látogatásától tartózkodni.


Arandent Online időpontfoglalás